آموزش

آموزش تخته نرد ( Backgammon )

آموزش بازی تخته نرد با اینکه ساده به نظر می رسد اما نکات ظریفی را در خود گنجانده است.

بازی تخته نرد : تخته نرد آنلاین را در کجا مطمین بازی کنیم . آموزش تخته نرد را از کجا شروع کنیم. تخته نرد حرفه ایی آموختنی است یا تجربه کردنی. سایت معتبر تخته نرد آنلاین چیست. و هزاران سوالی که در زمینه تخته نرد یکی از بازیهای پرطرفدار و محبوب در سطح دنیا و در سایت شرط بندی ، بازی تخته نرد می باشد. آموزش شرط بندی کازینو مخصوصا آموزش تخته نرد و آموزش پیش بینی فوتبال بسیار ساده و لذت بخش است. بازی تخته نرد با اینکه ساده به نظر می رسد اما نکات ظریفی را در خود گنجانده است. در یک سایت شرطبندی معتبر و در قسمت کازینو آنلاین این بـازی بین دو بازیکن حقیقی انجام می شود. ما قصد داریم در مجله تحلیلی گرگ بت نکات طلایی و کاربردی این بـــــــازی را به شما عزیزان آمـوزش دهیم.

فلسفه پیدایش تخته نرد

زمانی که یک دانشمند هندی شطرنج را اختراع و آنرا به پادشاه هند هدیه کرد، این پادشاه برای فخر فروشی نسخه ای از بازی شطرنج را برای خسرو انوشیروان پادشاه ایران فرستاد. انوشیروان به داناترین وزیرش که بزرگمهر نام داشت دستور داد تا او نیز بازی پر رمز و رازی بسازد که در دنیا نظیر نداشته باشد و سبب افزایش هوش و دانش گردد. وزیر ایرانی که از دانشمندان بزرگ بود بازی زیبا و پر رمز و راز تخته نرد را ساخت.

اما فلسفه پیدایش و رموز بازی تخته نرد چیست؟

30 مهره ی بازی تخته نرد در آن نشانگر 30 شبانه روز در یک ماه است.

24 خانه ی بازی تخته نرد نشان دهنده 24 ساعت شبانه روز می باشد.

4 قسمت زمین بازی تخته نرد نماد 4 فصل سال می باشد.

تخته نرد نماد کره زمین و زمین بازی ، آسمان را نشان می دهد. تاس در تخته نرد نمایانگر ستاره بخت و اقبال می باشد.

اما بازی تخته نرد چطور بواسطه تاس بخت و اقبال را باز می کند.

اعداد 1 تا 6 تاس بر اساس اختراع وزیر دارای مفاهیم باستانی می باشد که هر کدام به طرز خاصی برای برد در بازی تخته نرد باید بازی شوند که کمتر کسی آنرا می داند. بطور مثال عدد 3 نشانگر کردار نیک ، گفتار نیک و پندار نیک می باشد که به طرز خاص و زیرکانه ای باید استفاده شود.

مجله تحلیلی آموزشی گرگ بت به طرز شگفت انگیزی به آموزش بازی تخته نرد پرداخته که به نظر نگارنه این متن ، آموزشی که در این مجله تحلیلی آموزشی وجود دارد میتواند از کامل ترین آموزشها در مورد این بازی نشاط آور و پر هیجان باشد.

بازی تخته نرد و چیدن مهـره ها

چیدن مـهره ها در بازی تخته نرد به دو صورت انجام میگیرد که کاملا شبیه هم هستند و فقط از نظر جهت با یکدیگر تفاوت دارند.

روش اول 

به شکل زیر دقت کنید، فرض کنید شما مـهره سـفید را انتخاب کرده اید. در این حالت نحوه حرکت مـهره های شما در بـازی تختـه نرد خلاف حرکت عقربه های ساعت خواهد بود

آموزش بازی تخته نرد (8) سایت شرط بندی کازینو آنلاین

روش دوم 

با توجه به روش دوم چیدمان اگر مهــره های ســفید را انتخاب کرده باشید در این حالت جهت حرکت شما در بازی تخته نرد موافق عقربه های ساعت خواهد بود.

آموزش بازی تخته نرد (7) سایت شرط بندی کازینو آنلاین

شروع بازی تخته نرد

پس از انتخاب رنگ و نوع چیدمان مـهـره ها در بازی تخته نرد هر دو بازیکن باید تـاس بریزند و طبق توافق قبلی هر کس تــاس بیشتر یا کمتری را آورد، شروع کننده بازی در تخته نرد می شود. در سایت شرط بندی و کازینو آنلاین تاس بزرگتر شروع کننده بازی است.

آموزش حرکت مـهره ها 

 1. قانون خانه بسته در بازی تخته نرد : به خانه ای بسته گفته می شود که در آن بیش از یک مـــهـره حـریف وجود داشته باشد و در این صورت مقصد هیچ مهره ای نمی تواند یک خانه بسته باشد.
 2. بازی مهره ها در تخته نرد با تاسها: شما اگر تـــاس ریختید و 3 و 1 آوردید، می توانید یکمهره با 4 حرکت به جلو ببرید و یا یکمهره را 3 حرکت و دیگری را 1 حرکت به خـانه دیگری ببرید.
 3. تــاس جفت در بازی تخته نرد : زمانیکه شما تاس جفت بیاورید مانند 6 و 6 و یا ۱ و ۱ باید چهار بار آن عدد را بازی کنید. بطور مثال اگر جفت 5 بیاورید، چهار بار می توانید با مهره های مختلف و یا با یک مـهــره آن را بازی کنید.
 4. قانون خانه های بسته از طرف حریف: در بازی تخته نرد همیشه مهره سیاه روی مهـــره سیاه و مهره سفید روی مـــهره سفید قرار می گیرد.شما هیچگاه نمی توانید سـیاه  را به خانه ای که حداقل ۲ سـفید در آن است ببرید و به اصطلاح می گویند خـانه بسته است
 5. قانون بـــازی دو شماره تـــاس: در بازی تخته نرد پس از اینکه تاسها را میریزید حتما باید هر دو را بــــازی کنید، مگر آنکه هیچ راهی برای حرکت مهرهایتان نداشته باشید و خانـه های حرکتی شما را حـریف بسـته باشد(مانند قانون خانــه های بسـته)، یعنی ممکن است شما ۴و 6 بیاورید، در این حالت شما ۴ را بـازی می کنید ولی بقیه خــانه ها بستـه باشد و نتوانید 6 را بــــازی کنید.
 6. حرکت اول تاس بزرگ در بازی تخته نرد : همیشه اول بزرگ حرکــت می کند، ولی در بعضی مواقع شما می توانید کوچک را بــــازی کنید و آن در صورتیست که به حریفتان ضرر نرسانید. در زیر برای شما چند مثال می آوریم:

  الف) به تصویر زیر دقت کنید، اگر در بازی تخته نرد شما ســـیاه باشید و تاسهای شما ۵ و ۱ باشد نمی توانید اول یک را با مهــــره خانه ۵ بازی کنید و بعد ۵ را بردارید باید اول ۵ را بردارید و بعد ۱ را حرکـــت دهید. درست است که شما گشاد می دهید ولی قانون بازی تخته نرد همین است.

  آموزش بازی تخته نرد (3) سایت شرط بندی کازینو آنلاینب)این هم مثالی برای آمـــوزش بازی با تــــــاس کوچـــک در تخته نرد : اگر شما سیــاه باشید و تاسهای شما ۵ و ۴ باشند، برای آنکه بتوانید خانــه ۲ را پر کنید شما می توانید در بازی تخته نرد اول کوچک را حرکت دهید و بعد تاس بــــزرگ را.

  آموزش بازی تخته نرد (7) سایت شرط بندی کازینو آنلاین

 7. تعداد مهـره ها در خانه ها : یکی دیگر از قوانین بازی تخته نرد در سایت شرط بندی و کازینو آنلاین این است که هر بازیکن می تواند هر تعداد مـهـره در هر خـــــانـــــه ای داشته باشد (البته این قانون در کشور انگلستان متفاوت است و شما اجازه گذاشتن بیش از پنج مهره در یک خـــــانه را ندارید)

 8. یک قــــانـــــون وجود دارد که فقط در ایران اجرا میشود و آن این است که شما هرگز نمی توانید بعد از زدن مــــهـره حریفتان، مهـره خود را روی مـهــــــره های دیگر خود بگذرید . به تصویر زیر دقت کنید اگر شما سـیاه باشید و ۶ و ۱ بیاورید نمی توانید سفید را بزنید و بعد روی مـهـره خود بروید.

  آموزش بازی تخته نرد (1) سایت شرط بندی کازینو آنلاین

مثالهایی برای آموزش بهتر بازی تخته نرد

مثال 1 : 

قانون بازی با تمام شماره های تاس ها در بازی تخته نرد : برای آموزش بهتر این قانون برایتان یک مثال میزنیم: اگر شما در در بازی تخته نرد ســـیــاه باشید و ۶ و ۲ بیاورید، نمی توانید ۶ را توسط خانـــه ۱۳ بــازی کنید و بگویید ۲ ندارم. شما باید مـهـره خانه ۲۴ را ۶ حــرکت به جلو ببرید و بعد از آن با همان ، ۲ را بازی کنید و آن را در خانه ۱۶ قرار دهید.

آموزش بازی تخته نرد (6) سایت شرط بندی کازینو آنلاین

مثال 2 : 

مثالی دیگر برای آموزش بهتر بازی تخته نرد : مانند تصویر زیر اگر شما مـهـره سـیاه دارید و در حال برداشتن مـهـره هــای خود هستید و ۶ و ۴ بیاورید، شما نمی توانید از خـــــانه ۶ یکی را برداشته و بعد بگویید ۴ را نمی توانم بازی کنم. روش درست این است که شما تــــاس ۴ را با مــهـــره خـانــه ۶ بازی کنید و تاس ۶ را از خانه ۵ بردارید که شما سه مهره گشاد می دهید. این قــــانـــــون بازی تخته نرد است.

آموزش بازی تخته نرد (5) سایت شرط بندی کازینو آنلاین

مثال 3 : 

به تصویر زیر توجه کنید، در تخته نرد اگر شما ۶ و ۳ بیاورید فقط میتوانید ۶ را بازی کنید و نمی توانید ۳ را بازی کرده و بگویید ۶ را بازی نمی کنم.

آموزش بازی تخته نرد (4) سایت شرط بندی کازینو آنلاین

مارس شدن در بازی تخته نرد و انواع آن

۱- در بازی تخته نرد در سایت شرط بندی و کازینو آنلاین اگر شما قبل از اینکه حریف‌تان بتواند اولین مـهره خود را از بازی خــارج کند، تمام مـهره‌هایتان را جمع کنید حـــــریــــف شما مارس شده و شما برنده دو دست شده اید. در حالی‌که اگر مارس نشود، امتیازی که می‌گیرید ۱ است.

۲- آموزش مارس سیاه یا اکبر: در ادامه آمـوزش انواع مارس ها در بازی تخته نرد در سایت شرط بندی و کازینو آنلاین به مارس سیاه می پردازیم که تعریف آن این گونه است:ٰ وقتی که شما بتوانید تمام مهره‌های خود را از بازی خارج کنید و حریف‌تان هنوز هیچ مهره‌ای را خـارج نکرده باشد و حداقل یک مهره در خــــانهٔ شما داشته باشد اصطلاحاً می‌گویند حــریف مارس اکبر شده و در این‌صورت به شخص برنده ۳ امتیاز تعلق می‌گیرد.

 

برچسب ها
دکمه بازگشت به بالا
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
بستن
بستن