پیش بینیدانستنی ها

آشنایی با پیش بینی زنده و اصطلاحات آن در شرط بندی فوتبال

پیش بینی زنده فوتبال : همانطور که در آموزش شرط بندی زنده به آن اشاره کرده ایم، در مسابقاتی که لایو(زنده) هستند، در تمامی شرطهای شامل شرط زمان گل اول /دوم/… و گلهای بالاتر یا آور و گل اول/دوم … و تمامی شرطهای کرنر شامل نیمه اول یا کل در انتخاب کرنرهای بالاتر یا آور و کرنر اول/دوم … چنانچه دقیقه گل یا کرنر مورد نظر مساوی یا یک دقیقه بیشتر از دقیقه بازی در زمان ثبت فرم یکسان باشد فرم در مسابقه تکی برگشت میشود و در مسابقات لایو با ضریب یک محاسبه میشود.

به عنوان مثلا کاربر در دقیقه 60 بازی، اقدام به ثبت شرط بالای 2.5 گل در سایت شرط بندی فوتبال نموده است و گل سوم بازی در دقیقه 60یا 61 به ثمر رسیده است در این شرایط شرط بنا به قوانین سایت برگشت خواهد شد به جهت اطمینان از اینکه کاربر از تاخیر های احتمالی سو استفاده نکرده باشد.

دانلود اپلیکیشن پیش بینی کن

آشنایی با اصطلاحات پیش بینی زنده فوتبال

پیش بینی زنده فوتبال

برنده بازی  (Match Winner)

کدام تیم در وقت قانونی بازی برنده مسابقه خواهد شد، شامل سه حالت که به ترتیب با “1” برد تیم میزبان و “X” مساوی و “2” برد تیم میهمان میباشد. در این شرط نتیجه نهایی مسابقه در وقت قانونی ملاک میباشد.

برنده نیمه دوم (To win 2nd Half)

این آیتم به مانند آیتم برنده بازی میباشد با این تفاوت که نتیجه بازی در وقت قانونی نیمه دوم ملاک خواهد بود. در صورت نیمه کاره لغو شدن بازی‌ در نیمه دوم، شرطهای نیمه اول معتبر و شرطهای نیمه دوم لغو می گردند.

شانس دوبرابر ( Double Chance)

در این آیتم هر گزینه دو انتخاب را برای کاربر پوشش میدهد و شانس کاربر در انتخاب هر گزینه دو برابر میشود. به این ترتیب که اگر کاربر گزینه ” 1 or X” را انتخاب کند در صورتی که بازی را تیم میزبان ببرد یا مساوی شود شرط برنده است، اگر کاربر گزینه “1 or 2” را انتخاب کند در صورتی که تیم میزبان یا تیم میهمان برنده شوند شرط برنده است و در صورتی که کاربر گزینه  “X or 2” را انتخاب کند در صورتی که بازی مساوی شود یا تیم میهمان برنده شود، شرط برنده خواهد بود.

هندیکپ سه حالته یا اروپایی (Handicap Result)

در هندیکپ ۳تایی‌ یا اروپایی شرطبندی به شکلی‌ است که قابلیت مساوی نیز هست یعنی جمعاً سه حالت شرط وجود دارد در این حالت از تیم انتخاب شده تعداد مشخصی گل کسر یا اضافه میشود مثلا اگر هندیکپ برد -1 انتخاب شود از تیم انتخاب شده شما یک گل کسر میشود و تیم مورد نظر شما باید با اختلاف دو گل یا بیشتر برنده شود تا شرط شما برنده گردد چنانچه تای یا مساوی -1 انتخاب شود تیم شما باید با اختلاف یک گل بازی را ببرد تا شرط شما مساوی شود و شما برنده شوید . همینطور برای حالت مثبت نیز میتوان این توضیحات را بسط داد..

هندیکپ (۱-) : در صورتی‌ که تیم منتخب شما با اختلاف (۲) گل یا بیشتر برنده شود، شرط برنده است.

هندیکپ مساوی (tie)  :  در صورتی که بعد از دادن آوانس به تیم منتخب شما نتیجه بازی مساوی شود، شرط شما برنده است به عنوان مثال شما هندیکپ -1 مساوی را انتخاب کردید پس تیم میزبان باید با اختلاف یک گل برنده شود تا حالت مساوی در شرط شما ایجاد شود و شرط شما برنده گردد.

هندیکپ (۱+) : در صورتی که تیم‌ منتخبتان برنده شود یا بازی‌ مساوی شود، شرط برنده است. ولی اگر تیم منتخب شما با یک گل یا بیشتر ببازد شرط بازنده است . حالت +2 را به عنوان مثال دیگر در نظر بگیرید اگر تیم منتخب شما برنده شود یا بازی مساوی شود یا با اختلاف یک گل شکست بخورد شرط شما برنده است ولی اگر با اختلاف دو گل یا بیشتر ببازد شرط شما بازنده خواهد بود.

مساوی فسخ شرط  (Home/Away)

در این نوع شرط چنانچه بازی مساوی شود مبلغ شرط بندی به کاربر عودت میگردد. ولی اگر مسابقه مساوی نشود شرطی برنده است که تیم برنده را درست پیش بینی کرده باشد.

زننده آخرین گل بازی  ) (Last Team To Score 2 Way

در این شرط تیمی که زننده آخرین گل بازی است را مشخص می کند. این شرط فقط شرطهای میزبان و میهمان دارد و هر شرایط دیگیری منجر به باخت میشود یعنی اگر بازی صفر صفر شد هر شرطی کاربر انتخاب کرده باشد بازنده میشود.

گلهای بازی زوج یا فرد) (Goals Odd Even

در این شرط کاربر شرط میبندد که مجموع گلهای مسابقه زوج است یا فرد.

گلهای میزبان ) (Home goals

در این آیتم فقط تعداد گلهای تیم میزبان در نظر گرفته میشود و با توجه به عدد انتخاب شده برای شرط مشخص میکند که تعداد گلهای میزبان از عدد انتخاب شده بزرگتر است یا کمتر . مثلا بالای 2.5 یعنی تعداد گلهای میزبان باید از عدد 2.5 بیشتر باشد

گلهای میهمان ) (Away goals

در این آیتم فقط تعداد گلهای تیم میهمان در نظر گرفته میشود و با توجه به عدد انتخاب شده برای شرط مشخص میکند که تعداد گلهای میهمان از عدد انتخاب شده بزرگتر است یا کمتر . مثلا پایین 2.5 یعنی تعداد گلهای میهمان باید از عدد 2.5 کمتر باشد.

نتیجه دقیق ) (Final Score

در این آیتم شرط در صورتی برنده است که کاربر دقیقا نتیجه را درست پیش بینی کرده باشد . ضمنا در حالت انگلیسی گلهای میزبان در سمت چپ و گلهای میهمان در سمت راست قرار دارند، در حالت فارسی برعکس.

آیا هر دو تیم گل می زنند؟ (Both Teams To Score)

از تعریف شرط مشخص هست که در صورتی که شما گزینه “بله” را انتخاب کرده باشید و هر دو تیم گل بزنند شرط برنده است ولی چنانچه بازی صفر صفر شود یا یکی از تیمها گلی نزند شرط “نه” برنده است .

دروازه بسته (کلین شیت) میزبان (Home Team Clean Sheet)

به معنی بسته بودن دروازه تیم میزبان است یعنی تیم میهمان نمیتواند گلی به ثمر برساند و در این صورت شرط “بله” برنده است و در غیر اینصورت شرط “نه” برنده است . گل به خودی، به نفع تیم‌ مقابل حساب می شود.

دروازه بسته (کلین شیت) میهمان (Away Team Clean Sheet)

به معنی بسته بودن دروازه تیم میهمان است یعنی تیم میزبان نمیتواند گلی به ثمر برساند و در این صورت شرط “بله” برنده است و در غیر اینصورت شرط “نه” برنده است .گل به خودی، به نفع تیم‌ مقابل حساب می شود.

گل اول/دوم/سوم/… (1st /2nd /3rd/… Goals)

شرطهایی که مشخص کننده شماره گل بازی هستند در حقیقت مشخص میکنند از نظر زمانی گل چندم بازی را کدام تیم به ثمر میرساند. مثلا گل دوم بازی یعنی گل دوم را میزبان به ثمر میرساند یا میهمان؟

میزبان در نیمه دوم گل میزند؟ ((Home to score in 2nd half

آیا تیم میزبان در نیمه دوم گل میزند یا خیر ؟

میهمان در نیمه دوم گل میزند؟ ) (Away to score in 2nd half

آیا تیم میهمان در نیمه دوم گل میزند یا خیر؟

آیا هر دو تیم در نیمه دوم گل می زنند؟ ( Both Teams To Score in 2nd Half)

آیا هر دو تیم در نیمه دوم موفق به گل زدن میشوند یا خیر ؟

تعداد دقیق گلهای میزبان ) (Home Exact Goals

در این شرط تعداد دقیق گلهای تیم میزبان با عدد انتخاب شده در شرط مقایسه میشود و در صورت برابر بودن شرط برنده است.

تعداد دقیق گلهای میهمان ) (Away Exact Goals

در این شرط تعداد دقیق گلهای تیم میهمان با عدد انتخاب شده در شرط مقایسه میشود و در صورت برابر بودن شرط برنده است.

برنده ادامه بازی ) (Rest

در این شرط از لحظه ای که شرط ثبت میگردد گلهای قبلی بازی در نظر گرفته نمیشود و گلهای ادامه بازی در نظر گرفته میشود و نسبت به گلهای ادامه بازی برنده بازی باید مشخص شود . بنابراین در هنگام ثبت شرط نتیجه فعلی بازی ثبت میشود و در انتها از نتیجه نهایی بازی کسر میشود و با استفاده حاصل برنده ادامه بازی مشخص میگردد. بنابراین مثلا اگر نتیجه فعلی بازی 1-0 بسود  میهمان باشد و نتیجه نهایی بازی 2-2 شود یعنی ادامه بازی را میزبان برده است .

برنده ادامه بازی در نیمه اول ) 1st half (Rest

همانند آیتم  برنده ادامه بازی با این تفاوت که شرط برای نیمه اول تنها در نظر گرفته میشود.

نتیجه دقیق نیمه اول ) (Final Score 1st half

این شرط نتیجه بازی در نیمه اول را مشخص میکند و شرط در صورتی برنده است که کاربر دقیقا نتیجه را درست پیش بینی کرده باشد.

هندیکپ سه حالته یا اروپایی نیمه اول (Handicap Result 1st Half)

این شرط مثل هندیکپ اروپایی یا سه حالته میباشد با این تفاوت که تنها گلهای وقت قانونی نیمه اول منظور میشوند.

شرطهای هندیکپ آسیایی در لایو یا زنده  :(َAsian Handicaps)

هندیکپ آسیایی نیمه اول ، هندیکپ آسیایی (سایر موارد )، هندیکپ آسیایی نیمه اول، هندیکپ آسیایی نیمه اول ( سایر موارد )

این شرط مثل شرط هندیکپ آسیایی در قسمت پیش بازی میباشد با این تفاوت که در اینجا در لحظه ثبت شرط نتیجه صفر صفر تلقی میشود و گلهای قبلی در محاسبات لحاظ نمیشود بنابراین از لحظه ثبت گل باید بازی را صفر صفر در نظر بگیرید د رانتهای بازی نتیجه کلی بازی از نتیجه لحظه ثبت شرط کم میشود و محاسبات برا اساس نتیجه حاصل انجام میشود. فرض کنید در حال حاضر بازی 2:1 میباشد و در پایان بازی نتیجه 4:1 است محاسبات شرط هندیکپ در قسمت زنده برا اساس نتیجه  3:0 انجام خواهد شد. هندیکپ آسیایی نیمه اول تنها نتیجه نیمه اول ملاک است و مثل حالات بالا در لحظه ثبت شرط گلهای قبلی محاسبه نمیشوند. مشخصا هندیکپ آسیایی نیمه اول تنها نتیجه نیمه اول ملاک خواهد بود.

شرطهای گل لاین: 

 گلهای لاین (آور و آندر )، گلهای لاین (آور و آندر ) سایر موارد ، گلهای لاین (آور و آندر ) نیمه اول ،گلهای لاین (آور و آندر ) نیمه اول  سایر موارد

همان شرط آور آندر یا بالا پایین گلها میباشد با این تفاوت که مواردی مثل نیم برد و نیم باخت و برگشت شرط هم در این شرطها وجود دارد در این خصوص جدول کاملی در قسمت اصطلاحات رایج پیش بینی فوتبال وجود دارد.

کدام تیم زودتر کرنر سوم / پنجم / هفتم / نهم  خود را میزند؟

در این شرط مشخص میکنیم که کدام تیم زودتر بنه کرنر شماره چندم خود خواهد رسید توجه کنید کرنرهای همان تیم ملاک است نه تعداد کرنرهای کل. بنابراین مجدد تاکید میشود اگر تیمی به کرنر سوم خود نرسید ولی بازی بیش از سه کرنر داشت ملاک کرنرهای همان تیم است .

 شرطهای کرنرها :

تمامی شرطهای کرنرها بر اساس نتیجه کرنرهای بازی محاسبه میشوند و نحوه محاسبات مثل شرطها آور آندر یا برنده بازی میباشد با این تفاوت که نتیجه کرنرها به جای نتیجه بازی قرار میگیرد. توجه مهم در مورد کرنرهای بالا و پایین یا آور آندر این است که برگشت شرط در شرطهای کرنر بالا پایین وجود ندارد چون گزینه دقیقا به عنوان مثال 8 کرنر وجود دارد . به طور کلی وقتی شرط سه حالته هست مثالا بالای 8 دقیقا 8 و پایین 8 برگشت نخواهیم داشت.

 کرنرهای ده دقیقه:

کرنرهای در بازه زمانی ده دقیقه را مشخص میکند. توجه داشته باشید که دقیقا کرنرها در بازه زمانی مشخص شده ملاک است مثلا دقیقه 20:00 تا29:59 در حقیقت از ابتدای دقیقه 21 تا انتهای دقیقه 30 میباشد و باید به این نکته توجه کنید که مثلا اگر کرنری در دقیقه 19:58 به ثمر برسد درست است که در دقیقه 20 به ثمر رسیده ولی جزو بازه زمانی بالا نیست . لطفا دقت کنید که دقیقا متوجه این مفهوم شده اید و بعد اقدام به شرکت در شرط نمایید

کرنر های آسیایی

همانند هندیکپ آسیایی ولی به جای گلها از کرنرها در نتیجه استفاده میشود

 کرنر های آسیایی ( نیمه اول )

همانند بالا برای نیمه اول

کرنر اول/دوم/سوم/…

در این شرط مشخص میکنیم کرنر مثلا شماره 4 بازی را کدام تیم به ثمر میرساند در اینجا کل کرنرها ملاک است

آخرین کرنر

در این شرط مشخص  میکنیم کدام تیم آخرین کرنر را میزند

بیشترین کرنر

کدام تیم بیشترین کرنر بازی را میزند در شرطهای کرنر توجه کنید برگشت شرط نداریم

کرنرها دوحالته

همانند آور آندر یا بالای گل این بار برای کرنرها میباشد و توجه کنید در شرطهای کرنر آور آندر چه دو حالته چه سه حالته برگشت شرط وجود ندارد

کرنرها بازی بالاتر – پایین تر(سایرموارد )

همانند آور آندر یا بالای گل این بار برای کرنرها میباشد و توجه کنید در شرطهای کرنر آور آنر چه دو حالته چه سه حالته برگشت شرط وجود ندارد

کرنرها نیمه اول بازی بالاتر – پایین تر

همانند شرط بالا تنها کرنرهای نیمه اول ملاک است

نیمه اول / کل بازی

در اصطلاحات رایج پیش بینی فوتبال این شرط توضیح داده شده است همانند پیش بازی محاسبه میشود

زوج / فرد گلهای بازی

در اصطلاحات رایج پیش بینی فوتبال این شرط توضیح داده شده است همانند پیش بازی محاسبه میشود

نتیجه بازی / هر دو تیم گل میزنند؟

در اصطلاحات رایج پیش بینی فوتبال این شرط توضیح داده شده است همانند پیش بازی محاسبه میشود

گلهای میزبان

در اصطلاحات رایج پیش بینی فوتبال این شرط توضیح داده شده است همانند پیش بازی محاسبه میشود

گلهای میهمان

در اصطلاحات رایج پیش بینی فوتبال این شرط توضیح داده شده است همانند پیش بازی محاسبه میشود

گلهای ده دقیقه

گلهای ده دقیقه ملاک خواهد بود در بازه زمانی که در شرط ذکر شده است توجه کنید که دقیقا گلها در بازه زمانی مشخص شده ملاک است مثلا دقیقه 20:00 تا29:59 در حقیقت از ابتدای دقیقه 21 تا انتهای دقیقه 30 میباشد و باید به این نکته توجه کنید که مثلا اگر گلی در دقیقه 19:58 به ثمر برسد درست است که در دقیقه 20 به ثمر رسیده ولی جزو بازه زمانی بالا نیست . لطفا دقت کنید که دقیقا متوجه این مفهوم شده اید و بعد اقدام به شرکت در شرط نمایید

ضربات دروازه ده دقیقه

همانند شرط بالا ولی در این شرط ضربات دروازه یا گل کیک ملاک است گل کیک یعنی خارج شدن توپ از خط عرضی و شروع بازی از مقابل دروازه توسط دروازه بان لطفا دقت کنید این شرط ترجمه مفهوم گل کیک است و ربط به ضربات به سمت دروازه ندارد

پرتابهای دست یا اوت ده دقیقه

همانند شرط گلهای ده دقیقه ولی ملاک پرتابهای اوت یا دست است

ضربات ایستگاهی ده دقیقه

همانند شرط گلهای ده دقیقه ولی ملاک ضربات ایستگاهی میباشد

برنده بازی در دقیقه 10/20/30/40/50/60/70/80

در این شرط به نتیجه بازی در دقیقه مثلا 10 یا 20 یا 30 یا .. نگاه میکنیم و توجه کنید دقیقه 10 یعنی دقیقا 10:00 و دقیقه 10:01 دقیقه 10 نمیباشد در مورد تمام این شرطها حتی یک ثانیه هم بعد از دقیقه ملاک محاسبه نخواهد بود اگر گلی به ثمر برسد.

زمان گل اول/دوم/سوم/…

در اینجا مشخص میکنیم که گلی که در اسم شرط مشخص شده در چه زمانی از بازی به ثمر میرسد مجدد باید  توجه کنید دقیقه 10 یعنی دقیقا 10:00 و دقیقه 10:01 دقیقه 10 نمیباشد در مورد تمام این شرطها حتی یک ثانیه هم بعد از دقیقه ملاک محاسبه نخواهد بود اگر گلی به ثمر برسد.

نحوه به ثمر رسیدن گل اول و دوم  و سوم و …

در این شرط مشخص باید کرد که گلی که در نام شرط مشخص شده اول یا دوم یا … به چه نحوی به ثمر رسیده است مثلا شوت –ضربه سر – پنالتی – ضربه ایستگاهی – گل به خودی و … توجه مهم ضربه ایستگاهی باید مستقیم زده شود تا ضربه ایستگاهی حساب شود در صورتی که ضربه ایستگاهی پاس داده شود و گل به ثمر برسد نحوه زدن گل در بازیکن گیرنده پاس ملاک هست و این ضربه ایستگاهی نخواهد بود

زننده اولین گل بازی/ دومین گل/سومین…

بازیکنی که گلی که در نام شرط مشخص شده را به ثمر میرساند باید تعیین شود

چه کسی دو یا بیشتر از دو گل میزند؟

از تعریف شرط مشخص هست که کدام بازیکن دو گل یا بیشتر به ثمر میرساند

چه کسی هتریک میکند؟

چه کسی هتریک یعنی کدام بازیکن سه گل یا بیشتر به ثمر میرساند

زمان دقیق اول گل میهمان

در اینجا مشخص میکنیم که گل چندم میهمان که در اسم شرط مشخص شده در چه زمانی از بازی توسط میهمان به ثمر میرسد مجدد باید  توجه کنید دقیقه 10 یعنی دقیقا 10:00 و دقیقه 10:01 دقیقه 10 نمیباشد در مورد تمام این شرطها حتی یک ثانیه هم بعد از دقیقه ملاک محاسبه نخواهد بود اگر گلی به ثمر برسد.

زمان دقیق اول گل میزبان

در اینجا مشخص میکنیم که گل چندم میزبان که در اسم شرط مشخص شده در چه زمانی از بازی توسط میزبان به ثمر میرسد مجدد باید  توجه کنید دقیقه 10 یعنی دقیقا 10:00 و دقیقه 10:01 دقیقه 10 نمیباشد در مورد تمام این شرطها حتی یک ثانیه هم بعد از دقیقه ملاک محاسبه نخواهد بود اگر گلی به ثمر برسد

میهمان در هردو نیمه گل میزند

آیا میهمان در هردو نیمه بازی گل میزند یا خیر

میزبان در هر دو نیمه گل میزند

آیا میهمان در هردو نیمه بازی گل میزند یا خیر

شرطهای کارت :

در تمامی این شرطها هر کارت زرد یک کارت و هر کارت قرمز دو کارت محاسبه میشود توجه کنید چنانچه بازیکنی دو کارت زرد دریافت کند که منجر به کارت قرمز شود تنها دو کارت محاسبه میشود به این معنی که یک کارت زرد و یک کارت قرمز در نظر گرفته میشود  در تمامی شرطها کارت به معنی مجموع کارتهای زرد و  دو برابر کارتهای قرمز است .

مقالات

دکمه بازگشت به بالا
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.