گرگ بت

هندیکپ اروپایی در سایت شرط بندی فوتبال و یادگیری نکات کلیدی آن

هندیکپ آسیایی ، هندیکپ دوبل آسیایی ، هندیکپ اروپایی

هندیکپ اروپایی :گزینه هندیکپ در شرط بندی ورزشی و در سایت شرط بندی فوتبال دارای ضرایب بالایی میباشد که معمولا کاربران در پیش بینی فوتبال و بازیهایی که تیمها خیلی با یکدیگر اختلاف سطح دارند استفاده میشود. این گزینه دارای سه نوع هندیکپ اروپایی ، آسیایی و دوبل آسیایی است که ما در مجله گرگ بت قصد داریم شما را با هندیکپ اروپایی آشنا کنیم.

هندیکپ اروپایی در سایت شرط بندی فوتبال چیست؟

در هندیکپ اروپایی از اعداد اعشاری استفاده نمی شود و تمام اعداد رند هستند و هیچ گزینه ای برای عودت پول وجود ندارد.

در هندیکپ اروپایی سه آپشن برد میزبان، مساوی، برد میهمان وجود دارد که در آن از مقادیر مثبت و منفی استفاده نمی شود. حال برای درک بهتر  به مثال زیر توجه کنید.

نمونه ای از هندیکپ اروپایی :

فرض کنید نتیجه مسابقه هلند و اتریش، 3 بر 1 به نفع هلند باشد. در هندیکپ اروپایی آپشن های مثبت و منفی برای هر یک از دو تیم هلند و اتریش بصورت زیر است.

   

هندیکپ اروپایی مثبت  برد هلند

و…
این روند در هندیکپ اروپایی برای همه گزینه های مثبت برد هلند برقرار است و شما هر گزینه مثبت با برد هلند را انتخاب کرده باشید بازهم در این شرط بندی برنده هستید.

هندیکپ اروپایی مثبت  مساوی هلند

و….
شما هر گزینه مثبت مساوی برای هلند در نظر بگیریید با توجه به نتیجه بازی بازنده هندیکپ اروپایی هستید.

هندیکپ اروپایی مثبت باخت هلند

و…
باخت هلند را با هر عدد مثبتی اگر انتخاب کرده باشید در هر صورت بازنده شرط بندی هستید چون با جمع هر عددی با گل های هلند در هر صورت هلند برنده می شود و احتمال باخت آن وجود ندارد.

هندیکپ اروپایی مثبت برد اتریش

و..

هندیکپ اروپایی مثبت مساوی اتریش

و…
در هندیکپ اروپایی مساوی فقط یک گزینه می تواند صحیح باشد در حالی که در حالت برد و باخت هندیکپ اروپایی امکان دارد چند گزینه درست باشد.

هندیکپ اروپایی مثبت باخت اتریش

و…

اروپایی منفی

هندیکپ اروپایی منفی همانند مثبت است و فقط کافی است که شما تعداد گل ها را از تیم مورد انتخاب خود کسر کنید با توجه به پیش بینی شما که برد، باخت و مساوی است اگر همان نتیجه بدست آمد شما شرط بندی را برده اید.

نتیجه گیری:

در سایت شرط بندی فوتبال ، هندیکپ آسیایی نیز طرفداران زیادی دارند که نحوه کار با آنها، میزان برد شما را افزایش می دهد.