شرطبندی

شرط بندی زنجیره ای چیست؟

شرط بندی زنجیره ای چیست؟

شرط بندی زنجیره ای : پیش بینی فوتبال در یک سایت شرط بندی دارای روشهای مختلفی است که با توجه به آپشنهای موجود در این روشها،کاربران تصمیم میگیرند از یکی از آنها استفاده کنند. پیش بینی تکی، پیش بینی میکس، پیش بینی سیستمی و زنجیره ای در سایت پیش بینی فوتبال از این دسته روشها هستند که در مقاله های جداگانه در مجله تحلیلی گرگ بت به توضیح راجب آنها پرداخته ایم.

ورود به معتبرترین سایت شرط بندی فوتبال ، با کلیک بر “ورود به وب سایت 👇 پایین صفحه 👇 

شرط بندی زنجیره ای

شرط بندی زنجیره ای

همانطور که در بخش آموزش پیش بینی فوتبال بطور مختصر به آن اشاره کردیم، به مانند شرطبندی میکس در پیش بینی زنجیره ای شما چند تیم را برای پیشبینی انتخاب و سپس مبلغی را برای شرطبندی اختصاص میدهید. به ترکیبی از شرط بندیهای تکی به شکل مستقل از یکدیگر، پیش بینی زنجیره ای گفته میشود.

یعنی فرض می کنیم پیشبینی اول شما در سایت پیش بینی فوتبال درست باشد. در اینصورت مبلغی را که برای شرطبندی اختصاص داده اید در ضریب آن ضرب می شود و سودی که از شرط اولیه نصیب شما شده است در یک صندوق ذخیره زنجیره ای گذاشته میشود. در ادامه در صورتیکه شرطبندی دوم تا هر تعداد که انتخاب کرده اید درست باشد ، این روند ادامه پیدا میکند.

همانطور که در آموزش شرط بندی زنجیره ای اشاره کرده ایم، در پیش بینی زنجیره ای اگر اولین شرط شما اشتباه باشد کل مبلغ را میبازید. اما اگر اولی درست و دومی اشتباه باشد، مبلغی که شما میبازید به اندازه میزان شرط بندیهاست که از حساب ذخیره زنجیره ای برداشت میشود. یعنی تا زمانیکه در این حساب ذخیره زنجیره ای پولی باشد، زنجیره شرط بندی شما ادامه دارد. زمانی زنجیره شرط بندی شما قطع میشود که این حساب خالی شود.در نتیجه در پیش بینی زنجیره ای برای قطع نشدن این زنجیره، حتما باید اولین پیش بینی شما درست باشد.

فرم شرط بندی زنجیره ای چگونه محاسبه می شود؟ 

فرض میکنیم شما پنج تیم را با ضرایب بازی اول ضریب 2،بازی دوم ضریب 1.5،بازی سوم ضریب 2.5،بازی چهارم ضریب 3 و بازی پنجم ضریب 1.6 انتخاب کرده اید. با فرض اینکه مبلغ شرط بندی شما 200 هزار تومان باشد، در صورت پیشبینی صحیح در بازی اول مبلغ شما با ضرب در ضریب بازی اول 400 هزار تومان میشود. مبلغ شرط بندی از این عدد کسر و مابقی در حساب ذخیره زنجیره ای شما قرار میگیرد.

در صورتیکه شرط بندی دوم شما هم صحیح باشد این روند ادامه دارد و مجموع حساب زنجیره ای شما برابر با 300 هزار تومان می شود.حال اگر شرط بندی سوم شما اشتباه باشد، آن مقدار مبلغ اولیه شرط بندی که 200 هزار تومان بود از کل مبلغ ذخیره زنجیره ای کسر میگردد که با این تفاسیر مبلغ ذخیره شما در صندوق میشود 100 هزار تومان.

حال فرض میکنیم بازی چهارم را درست پیشبینی کرده اید. مبلغ برد شما میشود 600هزار تومان که مبلغ اولیه (200 هزار تومان) از آن کسر میگردد و مابقی به حساب ذخیره انتقال پیدا میکند. یعنی 400 هزار تومان دیگر به حساب اضافه میگردد که با توجه به 100 هزار تومان قبلی ، مبلغ حساب زنجیره ای شما 500 هزار تومان میشود. حال فرض میکنیم که بازی پنجم را هم اشتباه  کرده اید. چون این بازی پایان زنجیره است، در حقیقت هیچ پولی از شما کم نمیشود و کل مبلغی که برنده شده اید برابر با 500 هزار تومان می باشد.