هندیکپ آسیایی در سایت شرط بندی فوتبال و نکات طلایی موجود در آن

هندیکپ آسیایی، هندیکپ دوبل آسیایی ، هندیکپ اروپایی

هندیکپ-آسیایی آموزش شرط بندی کازینو و پیش بینی

هندیکپ : هندیکپ چیست. هندیکپ آسیایی و هندیکپ اروپایی چه کاربردهایی دارد. سایت پیش بینی فوتبال و مسابقات ورزشی چگونه از هندیکپ استفاده می کنند. هندیکپ اروپایی ، آسیایی یا دوبل ، کدام هندیکپ را حرفه ای ها انتخاب می کنند.

امروزه یکی از سرگرمی های پر طرفدار بین مردم شرکت در سایت شرط بندی مسابقات فوتبال است. یعنی علاقمندان به ورزش علاوه بر لذت بردن از تماشای مسابقه بی میل نیستند که در پیش بینی نیز شرکت داشته باشند. گزینه های زیادی در سایت های شرط بندی برای بت زدن وجود دارند که یکی از این گزینه ها هندیکپ مخصوصاً هندیکپ آسیایی می باشد.

همانطور که در بخش آموزش شرط بندی فوتبال به آن اشاره کرده ایم، هندیکپ شامل سه نوع هندیکپ آسیایی ، هندیکپ دوبل آسیایی و  هندیکپ اروپایی می باشد و از آنجا که دارای گزینه های زیادی می باشد بسیاری از کاربران فکر می کنند که بسیار سخت و پیچیده است. در صورتیکه این گزینه در سایت شرط بندی فوتبال بسیار ساده می باشد.

هندیکپ آسیایی چیست؟

در هندیکپ عددی را که انتخاب کرده اید را با گلهای تیم مورد انتخاب خود جمع در حالت “مثبت” و کم در حالت “منفی” کنید.

اگر تیم منتخب شما برنده شد، شما در این حالت هندیکپ و شرطبندی برنده اید و اگر با جمع و یا کسر کردن آن عدد با تعداد گلهای تیم منتخب شما، تیم شما بازنده شود شما شکست خورده اید و پول خود را از دست میدهید.اگر بعد از انجام جمع در حالتی که علامت مثبت در مقابل تیم منتخب شما قرار دارد و کسر کردن زمانی که علامت منفی در مقابل تیم منتخب شما قرار دارد از تعداد گلهای تیم نتیجه بازی مساوی شود ، پول شما برگشت داده میشود.

در هندیکپ آسیایی فقط برد و باخت وجود دارد ، در صورتیکه نتیجه مساوی شود پول شما برگشت داده میشود.

هندیکپ آسیایی را با مثال یاد بگیر.

برای اینکه بتوانید راحت تر هندیکپ آسیایی را بیاموزید ما برای شما مثالی خواهیم زد که به درک بهتری از موضوع هندیکپ آسیایی برسید.

فرض کنید در بازی استقلال و پیکان نتیجه بازی 3 بر 1 شود. حال گزینه های مختلف هندیکپ آسیایی را در حالت مثبت و منفی برای هر دو تیم برای شما توضیح خواهیم داد.

گزینه های مثبت هندیکپ استقلال

 • استقلال (+0.5) : با توجه به نتیجه بازی که برد 3 بر 1 استقلال در برابر پیکان است، اگر نیم گل به گل های استقلال اضافه کنیم، این تیم برنده می شود پس شما در هندیکپ آسیایی ، این شرط را برده اید.
 • استقلال (+1) : با توجه به نتیجه بازی که برد 3 بر 1 استقلال در برابر پیکان است، اگر یک گل به گل های استقلال اضافه کنیم، این تیم برنده می شود پس شما در هندیکپ آسیایی ، این شرط را برده اید.
 • استقلال (+1.5) : با توجه به نتیجه بازی که برد 3 بر 1 استقلال در برابر پیکان است، اگریک و نیم گل به گل های استقلال اضافه کنیم، این تیم برنده می شود پس شما در هندیکپ آسیایی ،  این شرط را برده اید.
 • استقلال (+2) : با توجه به نتیجه بازی که برد 3 بر 1استقلال در برابر پیکان است، اگر دو گل به گل های استقلال اضافه کنیم، این تیم باز هم برنده می شود پس شما در هندیکپ آسیایی ، این شرط را برده اید.

و….

شما می توانید این روند را با عدد های دیگر ادامه دهید و چون استقلال برنده این بازی است شما هر عدد مثبتی را در نظر بگیرید بازهم شما برنده هندیکپ آسیایی در سایت شرط بندی می شوید.

گزینه منفی هندیکپ استقلال
 • استقلال (-0.5) : نتیجه بازی 3 بر ا به نفع استقلال را در نظر بگیرید حال نیم گل از گل های استقلال کسر کنید باز هم استقلال برنده می شود، پس شما برنده شرط بندی هستید.
 • استقلال (-1) : نتیجه بازی 3 بر ا به نفع استقلال را در نظر بگیرید حال یک گل از گل های استقلال کسر کنید باز هم استقلال برنده می شود، پس شما برنده شرط بندی هستید.
 • استقلال (-1.5) : نتیجه بازی 3 بر ا به نفع استقلال را در نظر بگیرید حال یک و نیم گل از گل های استقلال کسر کنید باز هم استقلال برنده می شود، پس شما برنده شرط بندی هستید.
 • استقلال (-2) : نتیجه بازی 3 بر ا به نفع استقلال را در نظر بگیرید حال دو گل از گل های استقلال کسر کنید نتیجه بازی مساوی می شود پس پول شما برگشت داده می شود.
 • استقلال (-2.5) : نتیجه بازی 3 بر ا به نفع استقلال را در نظر بگیرید حال  دو ونیم گل از گل های استقلال کسر کنید استقلال بازنده بازی می شود، پس شما کل شرط بندی را از دست می دهید.

و…
این روند برای همه هندیکپ های  منفی آسیایی  استقلال انجام می دهید چون اختلاف گل دو تیم برابر 2 است بنابرین تا استقلال (-1.5) شما برنده بازی هستید و در استقلال (-2) چون نتیجه مساوی می شود پول شما برگشت می خورد و بعد از عدد استقلال (-2.5) شما بازنده شرط بندی می شوید.

گزینه مثبت هندیکپ پیکان

 • پیکان (+0.5) : با توجه به نتیجه بازی که 3 بر ا برد استقلال در برابر پیکان است، با اضافه کردن نیم گل به گل های پیکان باز هم این تیم بازنده است و در نتیجه شما در هندیکپ آسیایی بازنده شرط بندی هستید.
 • پیکان (+1) : با توجه به نتیجه بازی که 3 بر ا برد استقلال در برابر پیکان است، با اضافه کردن یک گل به گل های پیکان باز هم این تیم بازنده است و در نتیجه شما در هندیکپ آسیایی بازنده پیش بینی هستید.
 • پیکان (+1.5) : با توجه به نتیجه بازی که 3 بر ا برد استقلال در برابر پیکان است، با اضافه کردن  یک ونیم گل به گل های پیکان باز هم این تیم بازنده است و در نتیجه شما در هندیکپ آسیایی بازنده این هندیکپ می شوید.
 • پیکان (+2) : با توجه به نتیجه بازی که 3 بر ا برد استقلال در برابر پیکان است، با اضافه کردن دو گل به گل های پیکان ، نتیجه بازی مساوی می شود و پول شما برگشت می خورد.
 • پیکان (+2.5) : با توجه به نتیجه بازی که 3 بر ا برد استقلال در برابر پیکان است، با اضافه کردن دو و نیم گل به گل های پیکان این تیم برنده می شود و شما اگر روی این گزینه شرط بندی کرده باشید در هندیکپ آسیایی برنده می شوید.
گزینه های منفی هندیکپ پیکان

چون تیم پیکان بازنده بازی است و شما هر تعداد گل که از این تیم کسر کنید باز هم این تیم بازنده می شود بنابراین شما روی هر هندیکپ آسیایی منفی پیکان شرط بسته باشید بازنده هستید.

بدون نیاز به فیلتر شکن